Български киноложки клуб бигъл     
Новини Решения на ОС на БККБ от 29.05.2011 г.

Новини

Решения на ОС на БККБ от 29.05.2011 г.

На 29.05.2011 г. се проведе общо събрание на БККБ със следният дневен ред:

1. отчет за дейността за 2009 и 2010 г.;
2. приемане и освобождаване на членове;
3. промяна на устава;
4. избор на нов УС;
5. приемане на програма за работа за 2011 г.;
6. други.

Ето в синтезиран вид решенията които бяха взети:

1. Прие се отчета за дейността през 2009 и 2010 г. и беше освободен от отговорност УС на БККБ;

2. Одобриха се молбите и бяха приети новите членове в БККБ;

3. Гласуваха се промени в устава на БККБ;

4. Беше освободен старият УС на БККБ и се избра нов в състав:
Дияна Анева - председател на УС на БККБ и членове Ивайло Лютов, Иван Панайотов, Петър Бонев и Петър Чакалов

5. Прие се следната програма за работа до края на 2011 г.
- Новия УС да проведе среща с представители на БРФК, за представяне на новостите в работата и управлението на клуба и обсъждане на съвместната ни работа;
- Да се изготви Правилник за изпит вродени качества на породата Бигъл от УС и да се представи на гласуване на следващото ОС;
- УС да организира клубна екстериорна изложба специализирана за породата Бигъл в края на годината;
- УС да възложи и работи съвместно за създаване на нов интернет сайт на Клуба;
- УС да подпомага организационно членовете в подготовка и участия в екстериорни изложби с кучетата от порода Бигал, за да достигнат изискванията за включване в развъдна дейност.

Копие от решението на съда - стр. 1
Копие от решението на съда - стр. 2
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap