Български киноложки клуб бигъл     
Новини П О К А Н А

Новини

П О К А Н А

Управителния съвет на сдружение „Български киноложки клуб бигъл”, София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно Общо събрание на 25.05.2014г.
На адрес: гр.София, в градинката срещу входа на стадион В.Левски, на ъгъла на бул.Евлоги и Христо Георгиеви и ул.Ген.Гурко, - заградена площадка за кучета.
От 10 часа, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността за 2013г.;
2. Приемане и освобождаване на членове;
3. Приемане на програма за работа за 2014г.;
4. Други.
При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 11 часа, на същото място.

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap