Български киноложки клуб бигъл     
За контакти

За контакти с БККБ

гр.София, ж.к. "Хр.Смирненски", бл.10, ет.5, ап.10

Дияна Анева
Председател на УС на БККБ
тел.: +359 (0) 885 50 76 99
e-mail: anevadidi@abv.bg; anevadidi@gmail.com

Иван Панайотов
Отговорник по развъдната дейност на БККБ
e-mail: vanopan@gmail.com
 
 
 
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap