Български киноложки клуб бигъл     
За клуба

Български киноложки клуб бигъл


Български киноложки клуб бигъл е учреден на 30.11.2006 год. в гр. София.

След завършване на съдебната регистрация с реш. №1/26.01.2007 г. на СГС, на 10.03.2007 год., клубът е официално приет за редовен член на Българска републиканска федерация по кинология.
 
 
Основните цели пред Български киноложки клуб бигъл са:
  • Да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породата БИГЪЛ и нейните любители;
  • Да запази и разпространява кучетата от породата бигъл в чист вид;
  • Да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си в обществото;
  • Да повишава екстериорните и работни качества на биглите в България;
  • Да способства за развитието на социално-ориентирани дейности, свързани със спецификата на породата и нейното утилитарно приложение;
  • Да съдейства за въвеждането на принципите на хуманно отношение към животните и защита на техните права съгласно европейските и световни конвенции и практики.
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap