Български киноложки клуб бигъл     
Новини Покана за Общо събрание на БККБ

Новини

Покана за Общо събрание на БККБ

Управителният съвет на сдружение БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ БИГЪЛ,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква отчетно-изборно Общо събрание на 29.05.2011 г., от 10 ч., в гр. София, кв. "Оборище", ул. "Оборище" No: 98, ресторант „Механата“

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. отчет за дейността за 2009 и 2010 г.;
2. приемане и освобождаване на членове;
3. промяна на устава;
4. избор на нов УС;
5. приемане на програма за работа за 2011 г.;
6. други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.

Молим всички настоящи и бъдещи членове да носят по една снимка, паспортен формат, за членските карти на БРФК.

Карта на мястото: ресторант Механата

За въпроси: Дияна Анева, тел.: 0885 50 76 99
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap