Български киноложки клуб бигъл     
Новини Специализирана изложба за бигли

Новини

Специализирана изложба за бигли

На 10.12.2011 г., по време на CACIB София, Български киноложки клуб бигъл организира специализирана изложба за кучета от породата бигъл.

Място на провеждане: София, зала Христо Ботев (Студентски град, ул. Академик Борис Стефанов 12)

Начало: 10.00 часа.

Съдия: Костадин Шанков

Спонсори: Top Energy и Зоо Зона

Такса за участие: 30 лв (30 EUR за участници, който не са членове на БРФК)
Плащането се извършва на място или по банков път на сметката на клуба:
IBAN: BG93 RZBB 9155 1023 3489 80
BIC: RZBB BGSF
Райфайзенбанк България ЕАД

Заявка за участие може да изтеглите от тук: Заявка за участие
Заявките изпращайте на имейл: anevadidi@gmail.com или anevadidi@abv.bg ;

За повече информация: www.bkkbeagle.com
____________________________________________

Specialized Beagle Dog show



Bulgarian Cynoogical Beagle Club organizes specialized exhibition of beagle dogs on 10.12.2011, during the CACIB Sofia.

Venue: Sofia, Hristo Botev Hall (Student Town of Sofia, 12 Acad. Boris Stefanov str.)

Start: 10:00

Judge: Kostadin Shankov

Sponsors: Top Energy and Zoo Zona

Participation: 30 BGN (30 EUR for not members of BRFC)

Payment is made directly on the spot or by bank transfer to the club’s account:
IBAN: BG93 RZBB 9155 1023 3489 80
BIC: RZBB BGSF
Raiffeisenbank Bulgaria EAD

Application form can be downloaded here: Entry Form

Please, send requests to e-mail: anevadidi@gmail.com or anevadidi@abv.bg ;

For more information: www.bkkbeagle.com
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap