Български киноложки клуб бигъл     
За клуба Структура

Структура на Български киноложки клуб бигъл

Български киноложки клуб бигъл е сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.
Върховен орган на сдружението е Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. УС се състои от 5 лица, членове на сдружението, избира се от ОС на сдружението и е с мандат от 5 години.

Управителен съвет на БККБ

Дияна Анева
Председател на УС на БККБ

Петър Бонев

Петър Чакалов

Ивайло Лютов

Иван Панайотов
Отговорник по развъдната дейност на БККБ

 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap